KITS RESINAS + ENDURECEDORES

KITS RESINAS + ENDURECEDORES

Resinas e endurecedores para uso com tecidos de carbono, Kevlar e vidro. Resina epoxi, Epoxy.